Al meer dan 18 jaar levert Brock IT-oplossingen aan de hand van het Standaard Delivery Lifecycle Framework. In al zijn jaren werk heeft hij goede kennis opgedaan over de complexiteiten en uitdagingen van het implementeren van grootschalige programma’s. Zo ook de risico’s en vertragende factoren die deze projecten vaak met zich meebrengen. Brock bouwt en vertrouwt op zijn jaren ervaring als businessanalist en projectmanager en past deze vaardigheden graag toe binnen bedrijven die meer verantwoordelijk willen omgaan met hun beschikbare middelen.

3 Stappen Methode

Brock is er van overtuigd dat een programma een grotere kans van slagen heeft als de strategie in lijn is met de leiderschapsvisie en de kernwaarden van het bedrijf. Hij kan:

 • een strategie opstellen die is uitgelijnd met de diverse behoeftes en motivaties van de verschillende afdelingen;
 • het managementteam bijstaan in het opstellen van doelstellingen die aansluiten op persoonlijke waarden;
 • documenten opstellen, zoals een programma ‘charter’, waarin kort en bondig de omvang van het programma, het doel, de doelstellingen, de key performance indicators (KPIs) en methode van rapporteren worden beschreven.

Brock onderstreept dat een programma doelen kan behalen door het onderhouden van tactische en strategische relaties. Hij kan:

 • een zakelijk partnershipverband ontwikkelen voor organisaties die een MVO-programma overwegen;
 • beoordelen of een mogelijke partner een ‘goede fit’ is, uitgaande van de doelen en doelstellingen van het programma;
 • Een offerte- en voorstelproces opstellen voor innovatie partners;
 • Zakelijke programmavereisten verzamelen en innovaties hierop aansluiten.

Brock gelooft in het belang van duurzame relaties met zowel interne als externe partners. Hij kan:

 • zakelijke vereisten managen en deze omzetten naar specifieke taken binnen het programmaplan;
 • bijdragen aan handelsbemiddeling en het opstellen van een overzicht van werkzaamheden, onderhandelen met meerdere teams, afdelingen en externe partners;
 • medewerkers adviseren en trainen tijdens de gehele duur van het programma.

Ik ben ervan overtuigd dat een betere Return On Investment behaald kan worden als deze wordt uitgevoerd in samenhang met een bewezen programma management methodologie.

news

Netherlands
 • Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen, Netherlands

 • +31 0615460429